Чинарът


Защо ли аз като бунтар
обичам моята обител ?
Та тя не е ли тоз чинар,
но без капител, без капител.
Капителът не значи свод,
за който можеш да се хванеш.
Чинарът е един живот,
под който можеш да останеш.
Чинарът, древният чинар
се чувства млад в старостта си.
Той дава сили на бунтар
бил същият и във съня си.


19 септември 2002 г.
Напред
Затвори
Принтирай
Назад
В оригинал