* **

Мен цял живот ме вее вятърът
на белия вълшебен кон.
Животът си превръщам в театър,
в смешка,
в насмешка,
в грешка,
в дрешка,
в кръст,
във враг,
в небесен праг,
в саркофаг, 
в опело….
в прах
от прахта!
Напред
Затвори
Принтирай
Назад