* * *
Една пагубна стъпка,
Един божествен демон.
Една луда емоция.
Едно себеотрицание.
Затуй ли се напиваш -
стократно да си вярваш ?* * *
Аз знам, че съм
порядъчно пиян.
За туй духът ми
иска да се рее.
Защо ли се усещам
неразбран !
Цигарата си пуша
в очакване и аз
като нея да изтлея.
Напред
Затвори
Принтирай
Назад