* * *

Събудих ли те ? Знам че ти се спи.
Не усети ли ключа ми на вратата ?
Защото той ми каза „Влизай” -
и тя отключи - имам си предплата.
Ти влизаш и не влизаш в този дом,
защото друг е ключът от отсреща.
И се провираш между сто врати,
за да се прибереш в дома си.
Нали все пак си знаеш, че си ти.
и  се прибираш за съня си.

4 април 1999 г.,  23 ч.
Напред
Затвори
Принтирай
Назад