Мрачна любов
                                               
                         „ Очите ти небесни се врязаха
                         в душата  ми прозрачна.
                         Ний бяхме и душевни, и телесни,
                         но любовта ни беше мрачна”.
                                                        Радко Дишлиев


Нали се врече, че ме любиш,
но явно ти си любила и  друг.
Защо би искала да ме изгубиш ?
Знаеш, че не ставам за съпруг.
Не помниш, че се вживяхме
в страст и в странна самота.
Ние като младенци живяхме,
а после се превърнахме в деца.
Понякога животът се оказва
апокалипсис от жадуван хлад
и нежно ни обгръща
в ненаситния си глад.
Когато в любовта изпиташ глад
дори с езика странен на страстта,
недей наивно да ме питаш
дали това е миг от любовта!


2 юли 2002 г.
Напред
Затвори
Принтирай
Назад