Оневинен

Недостатъчно пиян
и без чувство за вина
аз вярвам -
ще възмогна този срам.
Приключвам
и зачерквам таз умора.
О, как душата си
да преотстъпя вам,
когато вий,
вий не сте добрите хора.
Напред
Затвори
Принтирай
Назад