* * *

Той пиеше страшно.
Той пиеше гневно.
Той пиеше лудо.
Той пиеше дневно.
Той пиеше нощем.
Той пиеше всякога.
За да бъде мощен
и някога след смъртта си.
Той пиеше с болка.
Той пиеше с вярност
заради една богомолка,
която му казваше:
„Пий, ти просто си Юда”.
Исус също е пил горчилка.
Напред
Затвори
Принтирай
Назад